تاریخ انتشار:۱۳۹۴/۳/۲۰

سایت تخصصی ترجمه 724 از مترجمین مجرب دعوت به همکاری می نماید


 

 

مترجمین محترم می توانند جهت همکاری با سایت تخصصی ترجمه 724  با ورود به بخش مترجمان نسبت به ثبت اطلاعات شخصی،ارسال رزومه تحصیلی -کاری و ذکر زمینه تخصصی  خود اقدام نمایند .